Basket

  Untick selected:   0
  1. Automatizované konstruování. 2 / Stanislav Maňas, Pavel Sýkora, Jana Běhalová . Praha : Vydavatelství ČVUT, 1994 . 176 s . ISBN 80-01-01160-7 .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Automatizované konstruování

    book