Basket

  Untick selected:   0
  1. Vybrané mikroskopické reakce některých kationtů / Miroslav Jarkovský .
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [78 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970. S. 5-20 : 8 obr. + 8 s. obr. příl. .
    article

    article