Basket

  Untick selected:   0
  1. Ke koncepci základní školy : výtah z komplexní studie o problémech modernizace základního vzdělání . Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969 . 153 s .   [2, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0200
    book

    book