Basket

  Untick selected:   0
  1. Didaktické využití programu Microsoft PowerPoint / Hodis Vladislav .
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 47 .
    article

    article

  Untick selected:   0