Basket

  Untick selected:   0
  1. Příprava učitelů na práci s etnickými minoritami ve škole / Švarcová Eva .
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 58-60 .
    article

    article