Basket

  Untick selected:   0
  1. K obecné didaktice v diskurzivním kontextu pedagogických kompetencí učitelů / Vrabcová (Králová) Daniela .
    In: Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Didaktika v pregraduální přípravě učitelů a její vztah k praxi. s. 105-108 .
    article

    article