Basket

  Untick selected:   0
  1. Technické vzdelávanie smerujúce k výchove spotrebiteľa / Milan Duriš .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 14-17 .
    article

    article

  Untick selected:   0