Basket

  Untick selected:   0
  1. K pojmu multimédia / Jan Chromý .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 72-75 .
    article

    article

  Untick selected:   0