Basket

  Untick selected:   0
  1. O doktorandskom štúdiu pre učiteľov technických predmetov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave / Ivan Turek, Roman Hrmo .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 166-170 .
    article

    article