Basket

  Untick selected:   0
  1. Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami / Dagmar Opatřilová . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 146 s . ISBN 80-210-3819-5 (brož.) .   [3, currently available 2]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0210
    Metody práce u jedinců s těžkým postižením a více vadami

    book