Basket

  Untick selected:   0
  1. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti / Marie Blahutková, Jiřina Klenková, Dana Zichová . Brno : Masarykova univerzita, 2005 . 56 s . ISBN 80-210-3627-3 (brož.) .   [1, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Univerzitní knihovna UHK0100
    Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti

    book