Basket

  Untick selected:   0
  1. Jak rozvíjet kompetence u budoucích učitelů? Suportivními metodami / Robert Čapek .
    In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 49-52 .
    article

    article