Basket

  Untick selected:   0
  1. Klíčové kompetence učitele laboratorní výuky na pedagogických fakultách v kontextu s novým programem vzdělávání v České republice / Josef Marcel .
    In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 66-68 .
    article

    article

  Untick selected:   0