Basket

  Untick selected:   0
  1. Autoevaluace v kontextu českých základních škol / Jana Vašťatková .
    In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 112-115 .
    article

    article