Basket

  Untick selected:   0
  1. Príprava elektronických výučbových materiálov pre predmety statika a pružnosť / Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková, Dagmar Tóthová .
    In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 250-256 .
    article

    article