Basket

  Untick selected:   0
  1. Multimédiálna didaktická podpora odborných predmetov na SVF TU Košice / Kamila Kotrasová, Eva Panulinová, Martina Zeleňáková .
    In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 257-263 .
    article

    article