Basket

  Untick selected:   0
  1. Modernizácia vysokoškolskej výučby stavebno-technických predmetov / Kamila Kotrasová, Eva Kormaníková .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 71-75 .
    article

    article