Basket

  Untick selected:   0
  1. Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze psychologii uczenia się - doniesienie z badań / Eunika Baron-Polańczyk .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 32-41 .
    article

    article

  Untick selected:   0