Basket

  Untick selected:   0
  1. Důchodci individualizované společnosti a sociální stát / Eva Kyselá .
    In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 86-100 .
    article

    article