Basket

  Untick selected:   0
  1. Technical-organizational culture as a part of technological development of society / Branislav Lacko .
    In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 181-189 .
    article

    article