Basket

  Untick selected:   0
  1. Kultura zlepšovatelství jako součást technicko-organizační kultury / Pavel Náhlovský .
    In: Systémové pojetí kultury. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Systémové pojetí kultury. s. 190-194 .
    article

    article