Basket

  Untick selected:   0
  1. K problematice kompetencí učitele v systému edukace, pedagogické teorie a praxe / Daniela Vrabcová .
    In: Systémová pedagogika. Hradec Králové : Miloš Vognar - M&V, 2005. Systémová pedagogika. s. 180-182 .
    article

    article