Basket

  Untick selected:   0
  1. Hodnocení a kurikulární reforma / Robert Čapek .
    In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 43-46 .
    article

    article

  Untick selected:   0