Basket

  Untick selected:   0
  1. Hodnotenie rozvoja kľúčových kompetencií žiakov a žiačok (aj) v prierezových témach / Vlasta Dúbravová .
    In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 55-60 .
    article

    article