Basket

  Untick selected:   0
  1. Kultura kvality jako předpoklad pro zajištění kvality nebo výsledek procesu zajišťování kvality? / Olga Mrňová .
    In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 143-149 .
    article

    article