Basket

  Untick selected:   0
  1. Psychodidaktické a etické problémy evaluace učitelovy práce / Marzena Bugiel, Ryszard Gmoch .
    In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 208-213 .
    article

    article

  Untick selected:   0