Basket

  Untick selected:   0
  1. Dějiny evropského kontinentálního práva : vysokoškolská právnická učebnice / kolektiv autorů Právnické fakulty UK . Praha : Linde, 2004 . 852 s . ISBN 80-7201-490-0 (váz.) .   [1, currently available 0, at library only 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Prezenčně1000
    Dějiny evropského kontinentálního práva

    book

  Untick selected:   0