Basket

  Untick selected:   0
  1. K systémové bezpečnosti - k pojmu a realitě sociální a školské / Jiří Sedlák .
    In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 156-163 .
    article

    article