Basket

  Untick selected:   0
  1. Mají didaktické inovace zelenou při přípravě a pedagogické praxi studentů? : nanejvýš žlutou! / Robert Čapek .
    In: Didaktika - opora proměn výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Didaktika - opora proměn výuky. s. 67-70 .
    article

    article