Basket

  Untick selected:   0
  1. Projekt vzniku a fungování informačních míst pro podnikatele v souvislosti se vstupem ČR do EU v roce 2004, podpory pro malé a střední podnikatele, zkušenosti a odezva podnikatelské sféry / Jaroslav Šulc .
    In: Hradecké ekonomické dny 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Hradecké ekonomické dny 2004. s. 196-203 : 2 tab., 1 graf, 1 schéma . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2004.pdf .
    article

    article