Basket

  Untick selected:   0
  1. IKT a vzdelávanie / Katarína Krelová .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 84-87 .
    article

    article