Basket

  Untick selected:   0
  1. Změny teplot půdy v zemním tepelném výměníku : Radomír Adamovský, Pavel Neuberger, Michaela Šeďová .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 7-10 : 2 grafy .
    article

    article