Basket

  Untick selected:   0
  1. Čiastkové výsledky výskumu v rámci inovácie študijného programu Učiteľstvo technických profesijných predmetov na MTF STU / Eva Tóblová .
    In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 156-159 : 3 tab. .
    article

    article