Basket

  Untick selected:   0
  1. Funkční využití osobních jmen v uměleckých a mediálních literárních textech / Miloslava Knappová .
    In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 21-27 .
    article

    article