Basket

  Untick selected:   0
  1. Programovanie knižníc *.xla v Visual Basic for Application ako podpora vyučovania aplikovanej matematiky = The programming of libraries *.xla by Visual Basic for Application as a support of a applied mathematics teaching / Jana Božíková .
    In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 8 .
    article

    article