Basket

  Untick selected:   0
  1. Význam účelových staveb na turistických a cykloturistických trasách = Meaning of purpose - built constructions on tourist and cyclotourist routes / Pavla Kotásková, Petr Hrůza .
    In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 12-18 : 3 obr., 1 tb. .
    article

    article

  Untick selected:   0