Basket

  Untick selected:   0
  1. Aktuální otázky zprostředkování umění : teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova / editoři Radek Horáček a Jan Zálešák  Brno : Masarykova univerzita, 2007 . 190 stran . ISBN 978-80-210-4371-8 (brožováno) .   [2, currently available 1]
    Branch Inaccesible Available Issued Reserved
    Katedra výtvarné revize0110
    Aktuální otázky zprostředkování umění

    book