Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Identyfikacja reguł biznesowych jako podstawa informatyzacji zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi

Rekuć, Witold
article