Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Úspěšnost následné léčebné rehabilitace v závislosti na míře funkčního postižení pacientů s cévní mozkovou příhodou

Bártlová, Barbora
article