Bookmark

Tool for further record proceeding.

article

Je sociální podnikání cestou pro zvyšování zaměstnanosti znevýhodněných osob a tedy i cestou ke snižování nezaměstnanosti

Prouzová, Andrea
article