Number of the records: 1  

vyučovací metody

 1. Topical termvyučovací metody
  Other termmetody vyučovací
  vyučování
  učební metody
  metody učební
  vzdělávací metody
  metody vzdělávací
  didaktické metody
  metody didaktické
  See also videostudie
  (h) aktivizační metody ve výuce
  (h) blended learning
  (h) diferencovaná výuka
  (h) e-learning
  (h) individualizovaná výuka
  (h) instrumentální obohacování (metoda)
  (h) kooperativní učení
  (h) laboratorní práce
  (h) m-learning
  (h) metoda Action Learning
  (h) metoda CLIL
  (h) moot court
  (h) otevřené vyučování
  (h) pojmové mapy
  (h) pojmové vyučování
  (h) počítačem podporovaná výuka
  (h) programovaná výuka
  (h) projektové vyučování
  (h) skupinové vyučování
  (h) strukturované učení
  (h) superlearning
  (h) terénní vyučování
  (h) týmové vyučování
  (h) učební úlohy
  (h) vysokoškolské přednášky
  (h) činnostní učení
  (h) školní exkurze
  (g) technologie vzdělávání
  Linking entryteaching methods
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  Collection kindSubject terms file
  References (24) - Subject terms file
  (335) - Naučná literatura
  (8) - Skripta
  (22) - Učebnice
  (7) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (83) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1