Number of the records: 1  

e-learning

 1. Topical terme-learning
  See also Adobe Captivate
  Moodle
  blended learning
  distanční vzdělávání
  inteligentní tutorské systémy
  internet
  m-learning
  multimediální výukové programy
  počítačem podporovaná výuka
  počítačová gramotnost
  virtuální vzdělávání
  (g) vyučovací metody
  Linking entrye-learning
  Conspect37.09 - Organizace výuky a vzdělávání
  Collection kindSubject terms file
  References (13) - Subject terms file
  (114) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (14) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (750) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.