Number of the records: 1  

vodní rostliny

 1. Topical termvodní rostliny
  Other termrostliny vodní
  vodní flóra
  flóra vodní
  See also hydrobotanika
  hygrofyty
  mokřadní rostliny
  vodní rostlinná společenstva
  (H) akvarijní rostliny
  (H) lekníny
  (H) lotosovité
  (H) mořské rostliny
  (H) příbřežní rostliny
  (H) sladkovodní rostliny
  (H) tokozelka
  (H) vodní zahradní rostliny
  (G) flóra
  (G) rostliny
  (G) vodní organismy
  Linking entrywater plants
  Conspect581 - Obecná botanika
  635 - Zahrádkářství
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (21) - Naučná literatura