Number of the records: 1  

vědecký výzkum

 1. Topical termvědecký výzkum
  Other termvýzkum vědecký
  See also aplikovaný výzkum
  bibliometrie
  podpora vědy a výzkumu
  scientometrie
  technický výzkum
  transfer technologií
  veřejné výzkumné instituce
  výzkumné zprávy
  věda
  vědecko-technický rozvoj
  vědeckotechnické parky
  vědecké programy
  (h) antropologický výzkum
  (h) bezpečnostní výzkum
  (h) ekonomický výzkum
  (h) empirický výzkum
  (h) etnografický výzkum
  (h) farmaceutický výzkum
  (h) filozofický výzkum
  (h) geotechnický výzkum
  (h) historický výzkum
  (h) jaderný výzkum
  (h) kvalitativní výzkum
  (h) laboratorní práce
  (h) literární výzkum
  (h) lékařský výzkum
  (h) management vědy a výzkumu
  (h) názorné modely
  (h) paleontologický výzkum
  (h) podmořský výzkum
  (h) politologický výzkum
  (h) polární výzkum
  (h) psychologický výzkum
  (h) přírodovědný výzkum
  (h) sociologický výzkum
  (h) sociální výzkum
  (h) vojenský výzkum
  (h) výzkumné projekty
  (h) zdravotnický výzkum
  (h) zemědělský výzkum
  (g) výzkum a vývoj
  Linking entryscientific research
  Conspect00 - Věda. Všeobecnosti. Základy vědy a kultury. Vědecká práce
  Collection kindSubject terms file
  References (32) - Subject terms file
  (1) - Books
  (1) - Encyklopedie
  (81) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (2) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (7) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.