Number of the records: 1  

ochrana životního prostředí

 1. Topical termochrana životního prostředí
  Other termochrana prostředí životního
  See also UNEP Saskawa Environment Prize (ocenění)
  ekoteologie
  ekoterorismus
  environmentální normy
  environmentální odpovědnost
  environmentální politika
  environmentální žurnalistika
  ochrana přírody
  ochránci přírody
  ochránkyně přírody
  (h) ekologické limity těžby
  (h) imisní limity
  (h) integrovaná prevence a omezování znečištění
  (h) ochrana biosféry
  (h) ochrana hydrosféry
  (h) ochrana klimatu
  (h) ochrana ovzduší
  (h) ochrana půdy
  (h) ochrana vod
  (h) posuzování vlivů na životní prostředí
  (h) průmyslová ekologie
  (h) snižování emisí
  (g) péče o životní prostředí
  Linking entryenvironmental protection
  Conspect502 - Životní prostředí a jeho ochrana
  Collection kindSubject terms file
  References (7) - Subject terms file
  (1) - Encyklopedie
  (108) - Naučná literatura
  (11) - Skripta
  (1) - Slovníky
  (9) - Učebnice
  (4) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (45) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.