Number of the records: 1  

sociální dávky

 1. Topical termsociální dávky
  Other termdávky sociální
  dávky sociálního zabezpečení
  See also příjemci sociálních dávek
  (h) pomoc v hmotné nouzi
  (h) příspěvek na bydlení
  (h) příspěvek na péči
  (g) sociální zabezpečení
  Linking entrysocial benefits
  Conspect364.3 - Sociální pojištění. Zdravotní pojištění. Důchody
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Elektronické zdroje
  (8) - ARTICLES
Number of the records: 1