Number of the records: 1  

vegetace

 1. Topical termvegetace
  See also biogeocenologie
  botanický průzkum
  flóra
  fytocenologie
  geobotanika
  monokultury
  reliktní bory
  rostliny
  (H) krajinná zeleň
  (H) liniová zeleň
  (H) rostlinná společenstva
  (H) synantropní vegetace
  (H) vegetační doprovod
  (H) veřejná zeleň
  (G) ekologie rostlin
  Linking entryvegetation
  Conspect581 - Obecná botanika
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (34) - Naučná literatura
  (2) - Skripta