Number of the records: 1  

výživa rostlin

 1. Topical termvýživa rostlin
  See also heterotrofie
  hnojení
  metabolismus rostlin
  mykorhiza
  nitrifikace
  regulátory růstu rostlin
  (G) fyziologie rostlin
  Linking entryplant nutrition
  Conspect631 - Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie
  581 - Obecná botanika
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (15) - Naučná literatura
  (2) - Skripta