Number of the records: 1  

duševní poruchy

 1. Topical termduševní poruchy
  Other termporuchy duševní
  psychické poruchy
  poruchy psychické
  mentální poruchy
  poruchy mentální
  duševní nemoci
  nemoci duševní
  duševní choroby
  choroby duševní
  duševní onemocnění
  onemocnění duševní
  See also breptavost
  duševně nemocní
  mentální retardace
  nepříčetnost
  psychiatrie
  (h) Aspergerův syndrom
  (h) afektivní poruchy
  (h) alexithymie
  (h) autismus
  (h) depersonalizace
  (h) derealizace
  (h) disociativní poruchy
  (h) emoční poruchy v dětství a dospívání
  (h) epileptózy
  (h) hypochondrie
  (h) hysterie
  (h) kognitivní dysfunkce
  (h) kognitivní poruchy
  (h) konfabulace
  (h) krutost
  (h) narcismus
  (h) neurózy
  (h) organické duševní poruchy
  (h) poruchy chování
  (h) poruchy komunikace
  (h) poruchy osobnosti
  (h) poruchy paměti
  (h) posttraumatická stresová porucha
  (h) psychopatie
  (h) psychosexuální poruchy
  (h) psychózy
  (h) savant syndrom
  (h) schizoafektivní poruchy
  (h) sebepoškozování
  (h) simulace nemocí
  (h) smíšená úzkostně-depresivní porucha
  (h) somatoformní poruchy
  (g) civilizační nemoci
  (g) nemoci
  Linking entrymental disorders
  Conspect159.97 - Psychopatologie
  616.89 - Psychiatrie
  Collection kindSubject terms file
  References (24) - Subject terms file
  (93) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ARTICLES
Number of the records: 1