Number of the records: 1  

války

 1. Topical termválky
  Other termválka
  See also bitvy
  děti a válka
  filozofie války
  mezinárodní právo humanitární
  neutralita
  ozbrojené konflikty
  poválečná obnova
  sociologie války
  vojenské porážky
  vyhlášení války
  válečnictví
  válečná fotografie
  válečná kořist
  válečná propaganda
  válečné dopisy
  válečné hospodářství
  válečné neurózy
  válečné památníky
  válečné reparace
  válečné trofeje
  válečné zločiny
  válečné zpravodajství
  váleční dobrovolníci
  váleční hrdinové
  váleční invalidé
  váleční veteráni
  váleční zajatci
  váleční zločinci
  váleční zpravodajové
  válka a společnost
  ženy a válka
  (h) asymetrická válka
  (h) biologická válka
  (h) blesková válka
  (h) bojiště
  (h) dějiny válek
  (h) elektronický boj
  (h) hybridní válka
  (h) informační válka
  (h) jaderné války
  (h) kapitulace
  (h) kybernetická válka
  (h) literatura a válka
  (h) masmédia a válka
  (h) náboženské války
  (h) obyvatelstvo a válka
  (h) občanské války
  (h) psychologická válka
  (h) příčiny války
  (h) spravedlivá válka
  (h) totální válka
  (h) umění a válka
  (h) válečná tažení
  (h) válečné oběti
  (h) válečné ztráty
  (h) válka a mír
  (h) válka v umění
  (h) věda a válka
  (h) zákopová válka
  (g) mezinárodní konflikty
  (g) vojenské dějiny
  Linking entrywars
  Conspect355/359 - Vojenství. Obrana země. Ozbrojené síly
  Collection kindSubject terms file
  References (49) - Subject terms file
  (2) - Encyklopedie
  (139) - Naučná literatura
  (2) - Sborníky konferencí
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.